Diagnòstic i psicoteràpia amb nens i adolescents

Alsina i Ferrer Psicòlegs fem valoracions, diagnòstics i tractaments de Psicoteràpia amb nens i adolescents.

–Dificultats i trastorns del neurodesenvolupament: Trastorn Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). Trastorn de l’espectre Autista (TEA). Altes capacitats. Discapacitat intel·lectual. Trastorns de la comunicació i del llenguatge. Altercacions cognitives: dificultats atencionals, de la memòria, de la percepció, de coordinació visomotora, de psicomotricitat. Tractaments i valoracions d’atenció primerenca i per les dificultats del desenvolupament.

–Intervenció en l’àmbit emocional i del comportament: Depressió, trastorns bipolar. Trastorns d’ansietat: pors infantils, terrors nocturns, dificultats del son, ansietat per separació, fòbies específiques, fòbia social, agorafòbia, trastorns de pànic, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn obsessiu compulsiu, estrès agut, estrès post traumàtic, trastorns d’adaptació, trastorns psicosomàtics, disfòria. Trastorn del comportament: trastorn negativista desafiant, dificultats amb els límits i les pautes, trastorns del control dels impulsos. Conflictivitat familiar, cisis relacionades amb la separació, dificultats de vinculació emocional. Crisis de l’adolescència i conflictivitat familiar, dificultats de relació i comunicació, inseguretat, baixa autoestima, alteracions i trastorns de la personalitat, intel·ligència emocional. Anorèxia, bulímia. comportaments addictius. Assetjament escolar (bullyng).

–Intervenció, seguiment i pautes familiars. Juntament amb una coordinació, suport i pautes educatives a escoles i instituts. I Coordinació i seguiment amb altres professionals (CSMIJ, Pediatres, Psiquiatres, EAP, serveis socials, etc.).

-Problemàtiques relacionades amb trastorns aprenentatge: incorporant els nous coneixements de la neurociència i la neuropsicologia en abordatge dels problemes acadèmics. Podem treballar la dislèxia (dificultats en la lectura i l’escriptura), la discalcúlia (dificultats amb el càlcul i matemàtiques), o altres problemes acadèmics. També la desmotivació o dificultats d’adaptació al centre educatiu, l’orientació professional i vocacional, les tècniques d’estudi.