Com ho fem?

Les dades mostren que la psicoteràpia genera millores significatives i duradores en la vida dels pacients

A Alsina i Ferrer psicòlegs tant en el procés d’avaluació i diagnòstic, com en el d’intervenció psicologia i rehabilitació, partim sempre d’intervencions totalment personalitzades.

Podem definir el nostre model d’intervenció com la psicologia basada en l’evidència i en l’experiència. Els principis de la psicoteràpia basada en la evidència impliquen que utilitzem de forma preferent les intervencions que, basant-nos amb les dades de la recerca, aporten majors evidències d’eficàcia i validesa. Però a Alsina i Ferrer Psicòlegs fugim de l’aplicació mecànica de receptes i protocols, perquè els nostres més de 28 anys d’experiència professional ens han ensenyat l’absoluta necessitat d’adaptar i personalitzar cada intervenció a les necessitats, preocupacions, actituds, interessos, motivacions, estils cognitius i de personalitat dels nostres pacients.

A Alsina i Ferrer Psicòlegs construïm una relació terapèutica basada en la confiança mútua, la comunicació, l’empatia, la implicació, a partir d’un absolut respecte i acceptació incondicional dels nostres pacients. Aquesta relació terapèutica és l’eina principal per ajudar-los a solucionar els seus problemes o dificultats i per acompanyar-los en procés de millorar el seu benestar psicològic i emocional.

La psicoteràpia és un procés dinàmic, creatiu i pragmàtic, que a partir de la relació terapèutica ens permet anar descobrint, els patrons de pensaments, les percepcions, i les creences distorsionades, i detectant els comportaments, actituds, o hàbits disfuncionals que creen i mantenen els trastorns psicològics i les dificultats psicoemocionals.

A partir d’aquesta pressa de consciència de les pròpies dificultats, es pot iniciar un procés de construcció i implementació conjunta de solucions. Sabem que canviar les percepcions i creences distorsionades i que aplicar i mantenir els canvis en els els patrons de comportaments no és mai una tasca senzilla, sovint requereix esforç i constància per part dels pacients. Per això la psicoteràpia no és tampoc un procés senzill, ni lineal ni automàtic.

La nostra experiència, i les dades empíriques, ens mostren que la psicoteràpia és una forma de tractament que genera millores significatives i duradores en la vida dels pacients.