Intervenció logopèdica

Alsina i Ferrer Psicòlegs fem valoracions, diagnòstics i intervencions de logopèdia. Avaluació, diagnòstic, i tractaments dels trastorns del desenvolupament i adquisició del llenguatge en nens, dificultats d’articulació, dificultats de la comunicació, dèficits del llenguatge. Avaluació diagnòstic i tractament dels trastorns de la lectoescriptura, dislèxies, dificultats de comprensió de textos.