Que fem?

Alsina i Ferrer Psicòlegs és un centre de diagnòstic i tractament psicoterapèutic, adreçat a infants, adolescents i adults, amb més de 28 anys d’experiència i una extensa i acurada formació, en els diferents àmbits de la psicologia, la logopèdia, la neuropsicologia.

Alsina i Ferrer Psicòlegs, som especialistes en psicoteràpia i en rehabilitació. Treballem sempre des d’un enfocament global i sistèmic, un enfocament que integra els coneixements i les metodologies clàssiques de la psicologia (test, diagnòstics, psicoteràpies cognitives, models d’intervenció i rehabilitació), amb les noves aportacions de la ciència cognitiva, de la neuropsicologia i de la psicologia del desenvolupament.